Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Śladami naszych przodków”

dodano: 2018-09-27 08:09

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie realizuje projekt „Śladami naszych przodków” ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie KOLD w Lwówku. Kolejne zaplanowane działanie w projekcie polegało na organizacji wyjazdu do Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora - Muśnickiego w Lusowie.

Organizatorzy zaprosili chętnych mieszkańców gminy Opalenica do udziału we wspólnym wyjeździe do Muzeum w dniu 22 września 2018 r. Ostatecznie do Muzeum  w sobotę pojechało 50 osób, wśród których byli mieszkańcy: Urbanowa, Terespotockiego, Troszczyna, Opalenicy, Łagiew, Wojnowic i Kozłowa.

Zwiedzający, pod kierunkiem przewodnika, w salach muzealnych mieli możliwość obejrzenia prezentowanych oryginalnych dokumentów, map, zdjęć, sztandarów, mundurów, militariów, modeli i innych licznych pamiątek  po wielkopolskich powstańcach oraz pamiątek z życia i działalności generała Józefa Dowbora-Muśnickiego i jego rodziny. Podczas zwiedzania ekspozycji w Muzeum wszyscy uczestnicy mieli możliwość wysłuchania interesujących opowieści z czasów powstania wielkopolskiego związanych z poszczególnymi eksponatami. Nie tylko chłopcy byli zainteresowani umundurowaniem powstańców, czy bronią, której wówczas używano. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się rola kobiet w Powstaniu Wielkopolskim oraz fakty z życia generała Józefa Dowbora Muśnickiego i jego rodziny. Atrakcją dla zwiedzających była możliwość dotknięcia karabinu, czy przymierzenia rogatywki. Zwiedzający mieli wiele pytań dotyczących eksponatów, na które wyczerpująco odpowiadał przewodnik.

Uczestnicy wyjazdu do Lusowa udali się również na miejscowy cmentarz i tam na grobie generała Józefa Dowbora - Muśnickiego zapalili znicze.

 Przeżycia i emocje, które towarzyszyły uczestnikom wyjazdu do Lusowa na pewno wpłyną na trwałość zdobytej wiedzy, a zgromadzone zdjęcia zostaną wykorzystane podczas tworzenia prezentacji multimedialnej, zaplanowanej na październik – kolejne zadanie w realizowanym projekcie przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie.