Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Śladami naszych przodków”

dodano: 2018-11-09 09:15

 

 

 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie zaprosiło młodzież i osoby dorosłe do wspólnego wykonania prezentacji multimedialnej w ramach realizowanego projektu pt. „Śladami naszych przodków” ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie KOLD w Lwówku.

Zaplanowane działanie w projekcie polegało na wykonaniu prezentacji multimedialnej przedstawiającej miejsca pamięci związane z Powstaniem Wielkopolskim na terenie Gminy Opalenica. Uczestnicy wykonujący to zadanie mieli możliwość wykorzystać materiał fotograficzny zgromadzony podczas rajdu pieszo – rowerowego, który został zorganizowany w ramach projektu w sierpniu.

Podczas spotkania zorganizowanego 9 października 2018 r. powstało pięć prezentacji multimedialnych. Realizację zadania prowadziła pani Monika Kotlarek, która wyjaśniała zasady tworzenia prezentacji i w razie trudności niosła pomoc. Na zakończenie nagrano prezentacje na płyty CD.

Na podkreślenie zasługuje współpraca młodzieży i osób dorosłych podczas realizacji tego zadania.