Spotkanie ewaluacyjne

dodano: 2018-01-26 12:10

Po zebraniu ankiet monitorujących 22 stycznia spotkały się grupy różnych sektorów aby na spotkaniu ewaluacyjnym dyskutować nad dotychczasowymi działaniami i efektami realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Przede wszystkim wypracowano kierunki dalszych ewentualnych zmian w zapisach LSR dotyczących naboru wniosków. Dyskutowano także o realizacji projektów współpracy z opcją rozszerzenia na kolejne projekty zagraniczne.