Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Światowy Dzień Turystyki"

dodano: 2018-10-01 14:19

27 września, według kalendarza świąt nietypowych, przypada Światowy Dzień Turystyki. Z tej okazji Nowotomyski Ośrodek Kultury oraz grupa Coolturalna Integracja przygotowały dla dzieci i młodzieży warsztaty pt.: "Polska w kalejdoskopie". Zaprosiliśmy młodych ludzi do wspólnego odkrywania jednego z najbardziej okrągłych krajów świata, czyli Polski. To właśnie tutaj, niczym w kalejdoskopie, odbijają się piękne obrazy: białe piaski plaż Bałtyku, zielone płuca pradawnej puszczy, błękitne oczy jezior, stalowe szczyty, złociste łany zbóż i czerwonych maków oraz przeplatają się kolorowe stroje ludowe, pisanki i wycinanki, lokalne dialekty i gwary, tworzące wielobarwne kolaże. Młodzi podróżnicy, podczas warsztatów, mogli odwiedzić baśniowe krainy i stare zamki, spotkać ukryte w lasach rzadkie zwierzęta, skosztować kartaczy lub moskoli, wysłuchać podań ludowych i poznać bliżej polski folklor. Krótko mówiąc - była to  lekcja geografii, historii i sztuki w pigułce. Wydarzenie zorganizowane było w ramach szerszego projektu zatytułowanego: "W kalejdoskopie dat i barw - podróż przez święta nietypowe i różne oblicza polskiej kultury i tradycji" sfinansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie" X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Grupy Działania KOLD. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu. Szczegóły wkrótce.