Aktualności

Zapraszamy do programu " Działaj Lokalnie"
2016-02-09
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami programu „ Działaj Lokalnie” , które realizować będzie Lokalna Grupa Działania KOLD przy udziale środków finansowych pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Kalendarz wydarzeń " Rok Sczanieckiej w KOLD"
2016-02-08
Rok 2016 jest obchodzony jako " Rok Sczanieckiej w KOLD" Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem obchodów Roku Sczanieckiej.
Ruszamy z ODL – szkolenia
2016-02-05
Rozpoczęliśmy zapoznawanie mieszkańców z programem Działaj Lokalnie. W Sali MGOK w Lwówku w czwartkowe popołudnie 4 lutego spotkało się ok 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców KOLD , aby zapoznać się z przedsta...
Punkt Informacyjny w Kuślinie
2016-02-02
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do Kuślina, gdzie 9 lutego 2016 będzie można uzyskać szczegółowe informacje.
Podsumowano Projekty Grantowe KOLD
2016-02-02
Beneficjenci projektów grantowych KOLD 2015 spotkali się w Restauracji Halszka w Kuślinie, aby podsumować zrealizowane zadania w swoich organizacjach. W dyskusji podkreślano zainteresowanie projektami przez odbiorców. Różnorodność proje...
W Wiesenburgu
2016-02-02
W Wiesenburgu przedstawiciele LGD KOLD i LAG Flaeming- Havel spotkali się w piątek 29 stycznia w celu uzgodnienia propozycji współpracy w 2016r oraz realizacji programu Erasmus+. Przedstawiono też propozycje tematyki przyszłego projektu ws...
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
2016-01-29
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza.
W Folwarku
2016-01-26
Folwark Wąsowo był miejscem kolejnego spotkania starostów, burmistrzów, wójtów obszaru KOLD z prezesami Lokalnej Grupy Działania KOLD
Zapraszamy na spotkanie informacyjne
2016-01-22
Zapraszamy organizacje pozarządowe i lokalnych liderów działań społecznych na spotkanie informacyjne w dniu 4 lutego
Obradował Zarząd
2016-01-21
Zarząd Stowarzyszenia spotkał się w biurze LGD 20 stycznia. Zarząd zapoznał się z programem Ośrodka Działaj Lokalnie i przyjął harmonogram przeprowadzenia konkursu na granty w 2016r. rekomendując przeprowadzenie technicznych szkoleń...