Aktualności

Podpisano umowy w konkursie grantowym KOLD 2015
2015-04-21
Konkurs, który ogłosił Zarząd KOLD na rok 2015, cieszy się dużym powodzeniem. Celem konkursu jest rozwój inicjatyw oddolnych oraz przygotowanie wnioskodawców do korzystania z projektów zewnętrznych w kolejnych latach. ...
Arkusz pomysłu projektu
2015-04-13
Szanowni mieszkańcy obszaru KOLD. W związku z budowaniem nowej strategii regionu na lata 2016 – 2021, zwracamy się o współtworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju KOLD. Jesteśmy na etapie ustalonych celów i przedsięwzi...
Rada dokonała oceny
2015-04-10
Po dokonaniu oceny merytorycznej Rada oceniająca ustaliła listę rankingową Konkursu Grantowego KOLD.
Życzenia świąteczne
2015-03-31
Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy składamy wszystkim najlepsze życzenia.
Zarząd podjął decyzje
2015-03-27
Posiedzenie Zarządu w dniu 25 marca w siedzibie KOLD w Dusznikach dotyczyło m.in. zapoznania się z umową projektową Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, gdzie na planowany konkurs kulinarny KOLD otrzymał dofinansowanie.
Co zrealizowano w KOLD-
2015-03-19
Co zrealizowano w KOLD?
Projekt grantowy
2015-03-19
Na konkurs Projekt grantowy KOLD wpłynęło 25 wniosków z wszystkich gmin obszaru KOLD. Po dokładnej ocenie formalnej, do dalszej oceny merytorycznej skierowano 15 wniosków. Głównymi powodami negatywnej oceny formalnej były
Projekt polsko - niemiecki
2015-03-16
Rok 2015 jest przejściowym w realizacji projektów w ramach Leadera. Chcąc utrzymać łączność we wspólnym działaniu, Lokalne Grupy Działania KOLD i Flaeming-Havel uzgodniły, że w ramach własnych środków zorganizują wzajemne spotkani...
Spotkanie partnerskie
2015-03-11
Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania KOLD w dniach 9-11 marca 2015r przyjechali do Polski przedstawiciele LGD-ów Suduva z Litwy, Spis ze Słowacji oraz Flaeming-Havel z Niemiec , aby uzgadniać przyszłe projekty współpracy i podpisać l...
Spotkanie starostów, burmistrzów i wójtów obszaru KOLD
2015-03-11
W salce wiejskiej w Orliczku gm. Pniewy w dniu 9 marca spotkali się samorządowcy obszaru KOLD z przedstawicielami Zarządu. Na spotkaniu zostały omówione projekty rozporządzeń dot. Leadera, stan budowania Lokalnej Strategii Rozwoju z plano...