Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Labirynt KOLD

dodano: 2020-04-20 13:58

W ramach projektu współpracy polsko-słowacko-niemieckiego powstał labirynt rekreacyjny zbudowany przez LGD KOLD po nadzorem Adama Nowaka z firmy ZOMA ogrody, na terenie Ośrodka Jansowo w Kuslinie. Otwarcie oficjalne planujemy podczas Walnego Zebrania w dniu?????