Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobyt na Litwie

dodano: 2020-08-06 13:18

Pobytem na Litwie Lokalnej Grupy Działania KOLD w dniach 31 lipca do 3 sierpnia rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu współpracy z udziałem LGD KOLD, LGD 7 Kraina nocy i dni oraz LGD Sudova z Litwy. Uczestnicy przebywali w miejscach turystycznych związanych z pozyskaniem funduszy unijnych, wzięli udział w licznych warsztatach edukacyjnych w kilku miejscowościach na terenie Sudovy. Podczas festynu regionalnego , wystąpił zespół Seven Brass z Opalenicy , natomiast na stoisku prezentowane były kosze wiklinowe przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowotomyskiej Wikliny oraz pniewska kawa wg dawnej wypalanej metody przez jego realizatora. Uczestnicy odwiedzil8i także starówkę w Wilnie. Kolejnym spotkaniem będzie tematyka kulinarna w LGD 7 w Opatówku w końcu sierpnia. LGD KOLD jest koordynatorem projektu.