Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sędzinko

dodano: 2011-11-04 11:10

O historii tej wsi niewiele wiadomo. Nie zachowały się żadne zapiski dotyczące minionych wieków. Z pewnością, jak pokazują wykopaliska archeologiczne znajdująca się w pobliżu „Dziwna Góra" była w średniowieczu grodziskiem typu pierścieniowatego, które spełniało funkcje obronne w stosunku do miasta Poznania.