Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W zdrowym ciele zdrowy duch

dodano: 2017-06-29 14:42

W Nojewie odbył się festyn rodzinny „W zdrowym ciele zdrowy duch”.  Dobra zabawa, zdrowa dawka ruchu i uśmiechnięte buzie skutecznie przepędziły chmury i zapewniły nam wspaniałą pogodę.  Konkurencje sportowe, kolorowe przekąski, fantastyczni ludzie i duże grono osób zaangażowanych w realizację festynu – nauczycieli i pracowników szkoły, strażaków OSP, sołtysa i członków stowarzyszenia, wyzwoliło w Nojewie prawdziwą społeczną energię.

Festyn był pierwszym spotkaniem w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Nojewo „Nojewiak” pn. „Nojewskie spotkania dla ciała i ducha”, który jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek „Działaj Lokalnie” – Lokalną Grupę Działania KOLD. W ramach projektu odbędą spotkania z kosmetologiem, fizjoterapeutą, lekarzem, warsztaty z dietetykiem, z lokalnego przetwórstwa, zajęcia z pilatesu i spotkania z zapomnianymi zabawami podwórkowymi.