Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wybrano wnioski w programie Działaj Lokalnie

dodano: 2018-05-23 09:16

 Komisja oceniająca wnioski programu Działaj Lokalnie  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności dokonała w dniu 22.05.2018r  podsumowania oceny i wyboru wniosków do dofinansowania ustalając równocześnie kwoty dofinansowań. Dokonano oceny 11 wniosków.

Lista rankingowa

Lp.

Nr projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Kwota wnioskowana

Ilość punktów

1

22/2018/64

Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie ( grupa nieformalna RAZEM)

"Tak" dla niepełnosprawnych

6000

40,67

2

99/2018/64

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko

Sport dla wszystkich relaks dla każdego

5660

38,00

3

127/2018/64

Stowarzyszenie Nasz Dom - Lipka Wielka

HERB LIPKI WIELKIEJ

3803,30

37,67

4

232/2018/64

Stowarzyszenie Projekt Pniewy

Aktywnie i bezpiecznie nad wodą

6000

36,67

5

486/2018/64

Stowarzyszenie na rzez rozwoju sołectwa Nojewo Nojewiak

Eko-Wakacje z Nojewiakiem

5500

36,33

6

116/2018/64

Nowotomyski Ośrodek Kultury       ( grupa nieformalna Coolturalna Integracja)

W kalejdoskopie dat i barw - podróż przez święta nietypowe i różne oblicza polskiej kultury i tradycji

6000

35,33

7

212/2018/64

Pniewskie Stowarzyszenie "Perspektywa"

Rodzina razem - nie tylko w sieci

4821,50

34,67

8

462/2018/64

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Rodzice - Dzieciom" w Urbanowie

Śladami naszych przodków

3150

34,33

9

522/2018/64

Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej"

Międzypokoleniowe zajęcia relaksacyjno-ruchowe "Razem bezpieczniej"

4081

32,33

10

496/2018/64

Ochotnicza Straż Pożarna w Turowie

Turowo - sportowo, rowerowo, zabawowo.

5200

32,00

11

503/2018/64

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy (grupa nieformalna Wspólnie dla Niepodległęj.)

Pniewy świętują niepodległość

6000

28,33

           
           

 

 

Dofinansowanie otrzymują:

Lp.

Nr projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

Ilość punktów

1

22/2018/64

Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie ( grupa nieformalna RAZEM)

"Tak" dla niepełnosprawnych

6000

40,67

2

99/2018/64

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko

Sport dla wszystkich relaks dla każdego

5660

38,00

3

127/2018/64

Stowarzyszenie Nasz Dom - Lipka Wielka

HERB LIPKI WIELKIEJ

3803

37,67

4

232/2018/64

Stowarzyszenie Projekt Pniewy

Aktywnie i bezpiecznie nad wodą

6000

36,67

5

486/2018/64

Stowarzyszenie na rzez rozwoju sołectwa Nojewo Nojewiak

Eko-Wakacje z Nojewiakiem

5500

36,33

6

116/2018/64

Nowotomyski Ośrodek Kultury       ( grupa nieformalna Coolturalna Integracja)

W kalejdoskopie dat i barw - podróż przez święta nietypowe i różne oblicza polskiej kultury i tradycji

5491

35,33

7

212/2018/64

Pniewskie Stowarzyszenie "Perspektywa"

Rodzina razem - nie tylko w sieci

4821

34,67

8

462/2018/64

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Rodzice - Dzieciom" w Urbanowie

Śladami naszych przodków

3150

34,33

9

522/2018/64

Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej"

Międzypokoleniowe zajęcia relaksacyjno-ruchowe "Razem bezpieczniej"

1375

32,33

                                                                                              Razem                                                 41800

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom. Dofinansowanym życzymy pełnej realizacji  projektów.

Ośrodek Działaj Lokalnie  -   Lokalna Grupa Działania KOLD