Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisu pod adresem: http://www.kold.pl (dalej „Serwis”).

1.2. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ''KOLD’’ z siedzibą we Lwówku, Rynek 33/1, 64-310 Lwówek zwana dalej „Administratorem”.

1.3. Kontakt z Administratorem jest możliwy w formie pisemnej, na adres podany w pkt 1.2. powyżej, lub w formie e-mailowej, na adres: biuro@kold.pl

1.4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ RODO”).

1.5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 

2. CEL, PODSTAWA I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:
w odniesieniu do użytkowników formularza kontaktowego:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej;

w odniesieniu do użytkowników usługi newsletter:

 • adres poczty elektronicznej.


2.2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
w odniesieniu do użytkowników formularza kontaktowego:

 • udzielenie odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO)

w odniesieniu do użytkowników usługi newsletter:

 • realizacja usługi newsletter (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą)

 
2.3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.1 jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie lub zapisania się do usługi newsletter.

2.4 Państwa dane osobowe nie są poddawane profilowaniu przez Administratora.


3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty ich zebrania, natomiast dane użytkowników newslettera – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Zebrane dane mogą być udostępniane dostawcom usług informatycznych, w tym serwerów oraz programów informatycznych służących do obsługi działalności Administratora. Dane mogą być także udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 

5. PLIKI COOKIES

Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z Serwisu. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze
podczas korzystania z Serwisu. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
Administrator zbiera jedynie pliki cookies sesyjne, tj. przechowywane wyłącznie do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Wykorzystanie danych zawartych w plikach Cookies jest niezbędne w celu optymalizacji korzystania z Serwisu oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkowników, jak również w celu prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Serwisu.


6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • żądania sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych na rzecz innego Administratora.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem – dane kontaktowe znajdują się w pkt 1.2 oraz 1.3 niniejszej polityki prywatności.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z nim jest możliwy pod adresem: biuro@kold.pl.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Gminy członkowskie