Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Ogłoszenie o naborze pracownika LGD KOLD

5 minut czytania.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w wymiarze : etat.

 1. Wymagania konieczne:
 1. Wykształcenie wyższe
 2. Ukończone szkolenia i kursy z zakresu środków unijnych
 3. Doświadczenie w prowadzeniu projektów unijnych
 4. Umiejętność obsługi informatycznej projektów i wniosków
 5. Komunikatywność
 1. Wymagania pożądane :
  1. Własny środek lokomocji
  2. Dyspozycyjność
  3. Komunikatywność
  4.  Znajomość języka obcego

       3. Zakres wymaganych zadań na stanowisku specjalisty ds. funduszy unijnych:

   1. Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania KOLD,
   2. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania
   3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na wdrażanie LSR i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
   4. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność z wdrażania LSR,
   5. Przygotowanie odpowiednich sprawozdań
   6. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
   7. Wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań biura KOLD zlecanych przez Dyrektora Biura

   4.Wymagane dokumenty:

   1. List motywacyjny
   2. Życiorys (CV)
   3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności zgodnie z wymaganiami
   4. świadectwa z ostatniego miejsca pracy
   5. kwestionariusz osobowy

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „nabór na stanowisko specjalisty ds. funduszy zewnętrznych” do dnia 15 lipca  2024 r. godz 15.00 ( data wpływu) do Biura Lokalnej Grupy Działania KOLD, 64-310 Lwówek, Rynek 33/1.

Aplikacje, które wpłyną do LGD KOLD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania KOLD http://www.kold.pl oraz na tablicy informacyjne  w Biurze LGD KOLD.


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami).
Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD KOLD – tel 614424160.

Gminy członkowskie