Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Lokalna strategia rozwoju 2014-2020

Dokumenty aktualne na dzień 27.10.2021

Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz 

Plan działania - otwórz

Tabela cele i wskaźniki - otwórz

Budżet - otwórz

Plan komunikacji - otwórz

Harmonogram naborów (akceptacja 08.04.2022) - otwórz

Harmonogram naborów (akceptacja 03.12.2021) - otwórz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 rok - otwórz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok - otwórz

Regulamin pracy biura - otwórz

 

 

Procedury  oceny i wyboru operacji do dofinansowania >>>

Procedury realizacji LSR w zakresie harmonogramu >>>

Cele i wskaźniki >>>

Budżet >>>

Plan działania >>>

Dokumenty aktualne od 24 grudnia 2020

Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz

Plan komunikacji 2021 - otwórz

 Plan działania - otwórz

Plan szkoleń - otwórz

Kryteria - przedsiębiorczość

Kryteria - granty

Kryteria -  duże projekty

Dokumenty po aktualizacji 26.02.2020

Lokalna Strategia Rozwoju KOLD - otwórz

Załączniki

Plan działania - otwórz

Cele i wskaźniki - otwórz

Procedury aktualizacji LSR - otwórz

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD - otwórz

Budżet - otwórz

Plan komunikacji - otwórz

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019 - otwórz

Harmonogram planowanych  naborów wniosków - otwórz

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020 - otwórz

Regulamin pracy biura - otwórz

 

 

Dokumenty po aktualizacji 01.07.2019r.

Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz

Załączniki 

Plan działania - otwórz

Cele i wskaźniki - otwórz

Procedury aktualizacji LSR - otwórz

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD - otwórz

Budżet - otwórz

Plan komunikacji - otwórz

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019 - otwórz

Harmonogram planowanych  naborów wniosków - otwórz

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020 - otwórz

 

Dokumanty po aktualizacji 22.10.2018

Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz

Załączniki 

Plan działania - otwórz

Cele i wskaźniki - otwórz

Procedury aktualizacji LSR - otwórz

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD - otwórz

Budżet - otwórz

Plan komunikacji - otwórz

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019 - otwórz

 

Dokumenty po aktualizacji 14.11.2017

Lokalna Strategia Rozwoju -( 14 wrzesnia 2017) otwórz 

Załączniki:

Procedury zmiany loklanych kryteriów wyboru LGD

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu - tabela

Plan działania

Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze

Plan komunikacji

Harmonogram realizacji planu komunikacji 2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji 2018

Cele i wskaźniki

Lista członków LGD

Regulamin organu decyzyjnego

Harmonogram naborów

Kryteria - przedsiębiorczość

Kryteria - granty

Kryteria -  duże projekty

Procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

wraz z opisem rozliczania grantów , monitorowania i kontroli

Regulamin pracy Biura - podział obowiązków i stanowisk

Plan szkoleń dla członków Rady, Zarządu i pracowników Biura

 

Kryteria przedsiębiorczość - otwórz

Opis kryteriów - otwórz 

Harmonogram - otwórz

 

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju -( 12 październik 2016) pobierz

Zestawienie rzczowo finansowe cz. 1 - pobierz

Zestawienie rzeczowo finansowe cz. 2 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe - VII-XII 2017 - pobierz

Zestawienie rzeczowo finansowe za okres 01.01-31.12.2018 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe  za okres 01.01 - 31.12. 2019 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe za okres 01.01 - 31.12.2020 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finsnowe za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 - pobierz

Załączniki:

Umowa ramowa

aneks nr 1

aneks nr 2

aneks nr 3

aneks nr 4

aneks nr 5 cz. 1 

aneks nr 5 cz. 2

aneks nr 6 cz. 1 

aneks nr 6 cz. 2

aneks nr 7 

aneks nr 8 cz.1

aneks nr 8 cz.2

aneks nr 9 cz. 1

aneks nr 9 cz. 2

aneks nr 10 cz.1

aneks nr 10 cz. 2

aneks nr 11

aneks nr 12 cz.1 

aneks nr 12 cz.2

aneks nr 13 cz. 1

aneks nr 13 cz. 2

aneks nr 14 cz.1 

aneks nr 14 cz. 2

aneks nr 15 cz. 1

aneks nr 15 cz. 2

aneks nr 16 

aneks nr. 17 cz. 1

aneks nr 17 cz. 2

 

Ankieta monitorująca

 

Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Przedsiębiorczość

Granty

Duże projekty

Gminy członkowskie